Erfaring

Vår erfaring

Cambiare´s rådgivere går typisk inn i rollen som CEO, CFO, COO eller prosjektleder

Våre rådgivere innehar spisskompetanse og ledererfaring fra mange ulike bransjer fra norske og internasjonale selskaper og vår kjernekompetanse er operativ endringsledelse og finansielle restruktureringer.


Eksempel på bransjer

 • Bygg & Anlegg
 • Olje- og engineering
 • Solar Energy 
 • Maritime operasjoner
 • Maritim utstyrsnæring, nasjonalt og internasjonalt
 • Teknologisk prosessindustri
 • Kraft og Nettbransjen
 • Varehandel
 • Næringsmiddel industri
 • Kunnskapsindustri og consulting
 • Facility services
 • Netthandel
 • Restruktureringsprosjekter nasjonale og internasjonale produksjonsbedrifter