Hvem er vi

Våre partnere/rådgivere går aktivt inn og leder alle oppdrag

Per Nygaard

per@cambiare.no 
977 365 77

Mer enn 35 års variert og bred ledererfaring i utvikling av industriell virksomhet fra nasjonale og internasjonale selskaper innen kraftbransjen, olje og engineering, bygg & anlegg, teknologisk prosess industri, næringsmiddel industri, varehandel, netthandel og kunnskapsindustri. 

Per har jobbet med rådgivning fra 2004 og har virket som interimleder i rollen som CEO, CFO eller prosjektleder for flere store omstillingsprosjekter i inn- og utland. Prosjekterfaring fra en rekke bransjer samt lang erfaring som øverste leder i ulike selskaper. Lang styreerfaring nasjonalt og internasjonalt. 

Han har spesialistkompetanse og erfaring fra store strukturelle omstillinger og er spesialist på endringsledelse og integrasjoner. Spesialkompetanse innen resultatstyring, innen drift og utvikling av økonomi og finansfunksjonen, forretningsutvikling, forbedringsprosjekter/- operasjonell prosesseffektivisering, samt bred prosjektleder erfaring.

Stein Erik Bjørni

stein.erik@cambiare.no 
905 95 952

Med bakgrunn fra og utdannelse innen maskinteknikk og industriell økonomi har det bragt mere enn 35 års erfaring innen olje- og gass, maritime operasjoner, maritim utstyrsproduksjon, entreprenørbransjen samt annen produksjon i inn- og utland.

Prosjektledelse for større omstillingsprosjekter i inn- og utland, herunder etablering av produksjonsenheter i utlandet.  Prosjekterfaring fra en rekke bransjer samt lang erfaring som øverste leder i ulike selskaper. Styreerfaring nasjonalt og internasjonalt.

Stein Erik er en samfunns- og næringsorientert nettverksbygger med spisskompetanse innen prosjektgjennomføring og omstillingsprosesser.