Om Cambiare

Om Cambiare

Kompetansepersoner

Cambiare er et nettverk av kompetansepersoner som har bidratt til endringsprosesser både for private selskaper, offentlige virksomheter, familieeide bedrifter og internasjonale konsern.

Cambiare´s rådgivere innehar spisskompetanse og ledererfaring fra omstillingsprosesser i norske og internasjonale selskaper.

Vi går inn og tar en aktiv operativt rolle i virksomheten sammen med eiere, styret og administrerende direktør.